آخرین مطالب
پیوندهای روزانه
خـدایـیــ

بـــهــ نــامــ خـدایـیــ کـهـ هـمـیـشهـ بهــ یـادمـونـهــ


♥♥♥ ♣♣♣

حـــوا یک سیبـــ تــــورا بــــه فرش رسانــــد

و

یکــــ سیبـــ نیوتــــن را به عــــرش..

مــــن کـــه دوسیبــــ میکشـــم، کجــــای قصــــه ام...!!!

حســـــ خوبیــــهــ ...

بــــه خودت میـــای میبینـــی ،

بـــه کســی کــه رهـــات کــرده و بـدجــور بهت ظـلـم کــرده ...

دیگـــه نـــه نیــــازی داری..

نــــه احســـــــاســـــی .....

گــاهـی وقتـش نمیـــرسد!!

گـــاهی از صبـــر خستـــه مـی شــوی!!

گـــاه منتظـــری کـــه بیـــایــد!!

گـــاهــی دلت برای قــدیمهـــا تنگـــ میشـــود!!

گــــاهی رابطـــه هـــا شکـل عــوض میکننـــد!!

یـــا در گذشتـــه!!

یـــا در آینـــده!!

چــــه فرقـــی میکنـــد؟!!!

بیچــــاره حالمــان کــه مــدامخــراب دیـــروز و فـــردا میشـــود...

دنبــــال واژه نبـــاش ؛

کلمـــات فریبمـــان می دهنـــــد !

وقتـــی اولیـــن حــرف الفبــــا کـــلاه ســـرش مـــی رود ،

فـــاتحـــه ی بقیــــه حــروف را بــایــــد خـوانـد...

کمـــی از غصـــه هـــایم یاد بگیـــــر

کــــه وقتـــی بـــودی بـــا فکـــر رفتنتــــــ

و

وقتـــی رفتـــی بـــا فکــر بــر نگشتنتـــ همــراه مـن مانــــد!!

دلتنگــــی...
پیچیـــده نیســتــــ
یکـــــ دلــــ...
یکــــ آسمـــــان...
یــکــــ بغــــض...
و آرزوهــــای تـَـــرکــــ خــــورده!
بــــهـ همیـــــن ســادگـی…

بـــــرای تویــــی کـــهـ قلبتــــــ پـــــاکـــــ استـــــ…
بــــرای تـــــو مـــی نــــویســـــــم…
بـــــرای تویــــی کـــهــ تنهــــایــی هایـــــم پـــر از یـــاد تــوستـــــ…
بــــرای تویــــی کـــهـ قلبـــــم منـــزلگــــه عـــشـــق توستـــــــ…
بــــرای تویــــی کـــهـ احســـاســـم از آن وجود نازنیـــن توستــــــ…
مـــن مینـــویســـم و ...
تـــو نـــمیخـــوانـــی...

مــــن زانــــو هایـــــــم را در آغـــــوش کشیــــــده بـــــــودم...
وقتــــــی تـــــو بــــرای آغـــوش دیگـــــری
زانـــــو زده بــــــودی......

سلامتـــی کســـــایی کـــه تـــــو خاطــــرمــــونابــــدیهستــــن

امــــا تــــو خاطــــرشـــونعــــددینیستیـــــــــــم....

هــرگــــاه دفتــــر محبتــــ را ورقــــ زدی،

هــرگــــاه زیــــر پــــایتـــــ خـــش خـــش بـــرگهـــا را احســـاس کـــردی،

هــرگــــاه در میــــان ستـــارگــــان آسمــــان تکــــ ستــــاره خـــاموش دیــــدی،


بـــرای یکبــــار در گــــوشـــه ای از ذهــــن خود نــــه بـــر زبــــان

بلکـــه از تـــه قلبــــ خود بگـــــو:
«یـــــــادتـــــــ بخیـــــــــر...»


عاقبتــــ گـر عمـــر بـــاشـد مـــانـــدگـــار/میـــگذارم ایـــن سخـــن بر یـــادگــــار

مـــی نویســـــــم روی کــــــــوه بیستـــــون/ زنـــده بــــاد دوستــــان خوبــــــ روزگـــــاردر دنیــــای مـــن گـرگـــ هـــا هـــم افســـرده انـــد....

گـــوسفنـــد نمـــی درنـــد....

بـــهـ نــــی چــوپــــان دل مـــی سپـــارند و می گرینــــد....

http://s2.picofile.com/file/7577309779/cmatheme.png

آنلاین : 2
بازدید امروز : 270
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته گذشته : 1448
بازدید ماه گذشته : 1706
بازدید سال گذشته : 1706
کل بازدید : 105886
تعداد کل مطالب : 94
تعداد کل نظرات : 0
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]