آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

فروشگاه ساز

میزبان بلاگ
عـشـق دوم
مــیـگـن عشــق اول مـهــمـه ، ولـى بـیـشـتـر کـه آدم فـکـر مـیـکـنـه . . . مـیـبــیـنـه از اون مـهـمـتــر عـــشــق دومـــه !عـشـق دوم وقـتـى مــیـاد کــه بـــراى اولــیـن بــارقــلـب آدم شــکـســتــه . . . نـفـس آدم گــرفــتـه شـــده . . .امــیــد هــاى آدم از بــیـن رفــتـه . . .کــه آدم فـهــمـیـده هـمه ى عــشـق هــا تــا ابــــد نـمـیــمـونــن ،حــتـى وقــتـى آدم فـکر مـیـکـرده ، امـیــدوار بــوده ، آرزو مـیـکرده کـه بـمـونـنعــشـق دوم وقــتـى مـــیـاد کـه اعـتـمـاد آدم دیـگه صـد در صـد نـیـسـت !هـمـیـشـه فــاصــلــه یـکــم بـیـشــتـر نـگه داشــتـه مـیـشــه . . .هـمـیــشــه آدم یـکـم مــــواظــب تــره . . .هــمـیــشـه بــاورهــا یکـم بــیشـتــر زمــان مـیــبــره . . .عــشــق دوم وقــتـى مــیــاد کــه هــمــه ى تــصــویــرهــاى ذهــنـى آدم از "عـشـق" در یــک نــفــر خــلاصــه میـشــده و تـمــام . . . مــیــدونــیـن عــاشــق شــدن ، هــر چــى آگــاهى مــیــره بــالا سخــت تــره !هــر چــى دیــده بــاشـى و شنـیــده بـاشـى و تـجـربـه کــرده بـاشـىاز ســادگــیـت کــم میـشــه و مــیـدونى دلــتــو بــایــد دو دسـتــى بـچـســبـى و بــه هــر کــسى نــدى !کـم کـم آدم تـشـخـیــص مــیــده ،واقــعـى رو از الـکى . . . سـطـحى رو از جــدى . . . گــذرا رو از مـونـدگار بــه عـشــق دوم بــایــد خــیـلى تـبــریـک گـفــت . . . بــایــد دســتـش و گـــرفــت و فــشــرد و بـهتش مــدال تـقـدیـر داد !چــون زمــانــى تــو دل آدم جــا گــرفــت ،کـه آدم فـکـر مـیـکـرد . . . مـطـمـئـن بـود ، شـک نـداشـت . . .کــه دیـگـه هــرگـز عــاشــق نـمـیـشه ،و دلـشـو بـه کـسى غــیـر از اون نـمـیــده . . .
آنلاین : 2
بازدید امروز : 906
بازدید دیروز : 540
بازدید هفته گذشته : 1452
بازدید ماه گذشته : 8034
بازدید سال گذشته : 8034
کل بازدید : 18972
تعداد کل مطالب : 94
تعداد کل نظرات : 0
دانلود اهنگ جدید بالابر بلیط هواپیما گریتینگ بانک کتاب بلیط هواپیما
بستن تبلیغات [X]